کشاورز:هیچ اطلاعی از نحوه بازی حفاری نداشتیم / در حال حاضر صحبت در مورد صدرنشینی کار مناسبی نیست

کشاورز:هیچ اطلاعی از نحوه بازی حفاری نداشتیم / در حال حاضر صحبت در مورد صدرنشینی کار مناسبی نیست

سرمربی تیم فوتسال مقاومت البرز گفت: فکر می‌کنم در حال حاضر صحبت در مورد صدرنشینی کار مناسبی نباشد اما ما سال گذشته طی برنامه‌ای ۳ ساله، پروژه خودمان را شروع کردیم و رو به جلو پیش خواهیم رفت.

مرتضایی: داوری فوتسال ایران نیاز به بازنگری دارد/یکی از تاکتیکی ترین بازی های فرش آرا همین بازی بود

مرتضایی: داوری فوتسال ایران نیاز به بازنگری دارد/یکی از تاکتیکی ترین بازی های فرش آرا همین بازی بود

سرمربی تیم فوتسال فرش‌آرای مشهد با تاکید بر اینکه داوری فوتسال در ایران نیازمند بازنگری است، گفت: داوری دیدار فرش‌آرا و راگا ضعیف بود. داوری فوتسال در ایران با سطح جهانی اختلاف بسیار زیادی دارد.