غیاثی: آنالیز خوبی از حریف داشتیم

غیاثی: آنالیز خوبی از حریف داشتیم

سرمریی تیم فوتسال فردوس قم گفت: آنالیز خوبی از حریف داشتیم و تا حدود ۶ دقیقه پایانی فکر می‌کنم به اهدافمان رسیدیم، اما معتقدم پنالتی اعلام شده برای حریف درست نبود.