داور سرشناس ایران در آستانه از دست دادن جام جهانی/ شرط عجیب فیفا برای قضاوت!

داور سرشناس ایران در آستانه از دست دادن جام جهانی/ شرط عجیب فیفا برای قضاوت!

آیا فدراسیون فوتبال بین دو داور زن خود تبعیض قائل شده که گلاره ناظمی توانسته مسابقات فوتسال مردان را قضاوت کند اما مهسا قربانی به دلیل قضاوت نداشتن در مسابقات مردان، در معرض از دست دادن شانس قضاوت در جام جهانی است؟