شمسایی: هر زمان منتظرم که به من بگویند از تیم‌ملی بروم/ تغییر نسل باید در تیم‌ملی انجام شود حتی اگر به ضررم باشد/ سال ۲۰۰۰ دریافت شهروندی آمریکا را رد کردم

شمسایی: هر زمان منتظرم که به من بگویند از تیم‌ملی بروم/ تغییر نسل باید در تیم‌ملی انجام شود حتی اگر به ضررم باشد/ سال ۲۰۰۰ دریافت شهروندی آمریکا را رد کردم

سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: در سال ۲۰۰۰ به من پیشنهاد دادند تا شهروند آمریکا شوم اما آن را رد کردم، چون عاشق ایران و ایرانی ام.