تغییر نسل ایران بدون بازی‌های دوستانه کافی در جام ملت‌ها ریسک دارد/ پیشرفت ازبکستان و اندونزی قابل تامل است/ هاشم‌زاده یک مربی خاص و توانمند است/ ژاپن راه ایران را رفته است