زندی‌بتن بچه سرراهی ورزش کلاردشت است!/ هر بازیکن ما حداقل دو پیشنهاد جدی دارد/ آقاوحید جوانان ما را ببیند/ برخلاف هجمه‌ها ۴۰درصد پول گرفته‌ایم

زندی‌بتن بچه سرراهی ورزش کلاردشت است!/ هر بازیکن ما حداقل دو پیشنهاد جدی دارد/ آقاوحید جوانان ما را ببیند/ برخلاف هجمه‌ها ۴۰درصد پول گرفته‌ایم

گلزن اول زندی بتن کلاردشت گفت: متاسفانه برخورد مسئولان کلاردشتی با تیم ما به قدری ناراحت کننده است که انگار تیم فوتسال، بچه سرراهی ورزش این شهر است.