آغاز جنگ: ایران علیه تمام آسیا یا تمام آسیا علیه ایران/بهترین مربیان جهان مقابل یکی از بهترین بازیکنان تاریخ

آغاز جنگ: ایران علیه تمام آسیا یا تمام آسیا علیه ایران/بهترین مربیان جهان مقابل یکی از بهترین بازیکنان تاریخ

دشمنان تیم ملی فوتسال در آسیا، یکی، دوتا، سه تا هستند یا چهار تا؟ واقعیت این است که ایران در طول تاریخ تمامی‌ آن‌ها را به بند کشیده و حالا همگی‌شان با رهبری چهره‌های بزرگ علیه یوزها به پا خاستن!