بازی ایران روسیه نقطه عطفی در صنعت گردشگری

بازی ایران روسیه نقطه عطفی در صنعت گردشگری

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لارستان در خصوص میزبانی این شهر بریا دیدار ایران و روسیه گفت :‌باتوجه به بین المللی بودن این مسابقه،‌ می تواند نقطه عطفی در امر گردشگری برای منطقه لارستان باشد.