با توافق رضا کردی با تیم العربی قطر،دستیار او یعنی وحید غیاثی سرمربی تیم ماهان تندیس قم شد.