سرمربی تیم پایاسازه تبریز پس از شکست از شهروند ساری از سمت خود استعفا کرد.