علی رعدی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتسال ماهان تندیس انتخاب شد.