نمایی از تیم ملی مدل 2003 ؛ قهرمان آسیا را ببینید.