به نظر می‌رسد نشانه‌گیری مسئولان قزوینی در تخصیص بودجه اشتباه بود و در حالی که تیم طرح و توسعه در لیگ فوتسال در آستانه سقوط قرار دارد، به دنبال خرید امتیاز تیم لیگ برتری برای فوتبال هستند!