شاید با خواندن این گزارش ابتدا لبخند بزنید اما در واقع این یکی از تلخ‌ترین اتفاقات فوتسال ایران است.