کفپوشی که برای رونمایی از آن، مراسم گرفته شد، پشت پرده عجیبی داشت. گزارش اختصاصی fut5al را از پشت پرده این ماجرا بخوانید.