سیزدهمین پادکست رادیو فوتسال در سالروز تولد محمدرضا حیدریان به زندگی ورزشی این اسطوره فوتسال ایران پرداخته است.