ناظم الشریعه:در این بازی ها جوان ها دستمان را نگرفتند/ قهرمان شدیم اما ضعف هایی داریم/با بازیکنان ناراحت صحبت می کنم

ناظم الشریعه:در این بازی ها جوان ها دستمان را نگرفتند/ قهرمان شدیم اما ضعف هایی داریم/با بازیکنان ناراحت صحبت می کنم

سید محمد ناظم الشریعه به چهارمین افتخار جدی خود با تیم ملی رسید. او یک بار قهرمانی آسیا، یکبار قهرمانی داخل سالن آسیا و یک بار هم سومی در جام جهانی را تحربه کرده بود و حالا برای دومین بار قهرمانی آسیا با تیم ملی را تجربه کرد.؛