با تمدید قرارداد سرمربی تیم فوتسال ارژن شیراز، تمرین های این تیم آغاز شد.