صادقی:مس‌ با مربیان اصفهانی دو سال به قهرمانی رسیده است/تیم تحت هدایت شمسایی خوب کار می کرد / اضافه کردن پوریا جنتی به هیات مدیره گیتی پسند را به سمت قهرمانی می برد

صادقی:مس‌ با مربیان اصفهانی دو سال به قهرمانی رسیده است/تیم تحت هدایت شمسایی خوب کار می کرد / اضافه کردن پوریا جنتی به هیات مدیره گیتی پسند را به سمت قهرمانی می برد

یک مدرس فوتسال به مدیران باشگاه گیتی‌پسند توصیه کرد تا تیم فوتسال گیتی‌پسند نوین را در راستای تجربه‌اندوزی و فرصت بیشتر برای سرمایه‌های بومی که در رده‌های پایه این باشگاه و فوتسال اصفهان رشد می‌کنند دوباره احیا و در یکی از لیگ‌های کشوری شرکت دهند.