رئیس کمیته فوتسال برای دادن جام قهرمانی تیمش به اهواز رفته بود!/ تناقض فاحش در قوانین فیفا؛ کمیته اخلاق چه موقع ورود می‌کند؟

رئیس کمیته فوتسال برای دادن جام قهرمانی تیمش به اهواز رفته بود!/ تناقض فاحش در قوانین فیفا؛ کمیته اخلاق چه موقع ورود می‌کند؟

مهرداد سراجی به عنوان مسئول فوتسال کشور و همزمان مدیرعامل سایپا به اهواز رفته بود تا کاپ قهرمانی تیمش را به دست کاپیتان سایپایی‌ها بسپارد، اقدامی که باز نقض در نقض قانون توسط او بود.