اعلام پنالتی اشتباه ما را از سه امتیاز دور کرد/ فیلم گویاست که چه تیمی از اشتباهات داوری ضربه خورد/ مس سونگون بباز نبود

اعلام پنالتی اشتباه ما را از سه امتیاز دور کرد/ فیلم گویاست که چه تیمی از اشتباهات داوری ضربه خورد/ مس سونگون بباز نبود

محمد درخشانی گفت: متاسفانه داور بازی در صحنه برخورد توپ به کتف من اشتباه بزرگی را مرتکب شد و با عجله در تصمیم‌گیری خود در نهایت ما را از سه امتیاز بازی دور کرد.