ببر تا مدعی بمانی!

ببر تا مدعی بمانی!

گهرزمین سیرجان و سن ایچ ساوه برگزار کننده یکی از بازی های حساس هفته پنجم لیگ برتر هستند.

یک دوئل قمی دیگر!

یک دوئل قمی دیگر!

تیم ایرالکو اراک در هفته پنجم لیگ برتر میزبان آنا صنعت پاسارگاد قم است.