دهقان:با بودجه، پشتیبانی و آمادگی کامل در آسیا حضور می یابیم

دهقان:با بودجه، پشتیبانی و آمادگی کامل در آسیا حضور می یابیم

مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تاسیسات دریایی در خصوص روند آماده سازی تیم فوتسال تاسیسات برای حضور در باشگاه‌های آسیا این‌طور توضیح می‌دهد: در حال برنامه ریزی برای تقویت تیم در تمام بخش‌های مورد نیاز هستیم که یکی از اصلی ترین موضوعات جذب بازیکن و برگزاری اردوی تیم است.؛