عکس / کیش ایر قم

عکس / کیش ایر قم

در این عکس خاطره انگیز،تیم کیش ایر قم را در مصاف با ماهان اصفهان مشاهده می کنید.؛