در این مطلب با نگاهی طنز به نحوه جدایی افتخاری از فوتسال پرداخته ایم.