وزیر راه و شهرسازی از سرمربی تیم ملی فوتسال در حضور رئیس جمهور تقدیر کرد.