علی اصغر حسن زاده با قطعی شدن حضور رضا لک در گیتی پسند از این تیم جدا شد و در حالی که مذاکراتی با چند تیم در روسیه هم داشت با مس سونگون نیز پای میز مذاکره نشست.