جدول رده‌بندی لیگ دسته اول پس از هفته چهارم مشخص شد.