شمس:فوتسال ایران نیازی به هماهنگی با فوتسال بین المللی ندارد/سازمان لیگ و کمیته فوتسال به دایره‌ای بسته با حضور ۳ الی ۴ نفر خلاصه می‌شود !/تا زمانی که این افراد باشند، فوتسال پیشرفت نخواهد کرد

شمس:فوتسال ایران نیازی به هماهنگی با فوتسال بین المللی ندارد/سازمان لیگ و کمیته فوتسال به دایره‌ای بسته با حضور ۳ الی ۴ نفر خلاصه می‌شود !/تا زمانی که این افراد باشند، فوتسال پیشرفت نخواهد کرد

پیشکسوت و کارشناس فوتسال کشورمان گفت: فوتسال ایران نیازی به هماهنگی با فوتسال بین المللی ندارد. سازمان لیگ و یا حتی کمیته فوتسال ایران به دایره‌ای بسته با حضور ۳ الی ۴ نفر خلاصه می‌شود و نمی‌توان اظهار کرد که فوتسال ایران نیاز به تطابق با سایر کشور‌های جهان دارد.؛