ناظری:ثانیه های آخر دفاع پنج نفره بدی انجام دادیم /تیم ما به دلیل سایز زمین ساری ضرر میکند

ناظری:ثانیه های آخر دفاع پنج نفره بدی انجام دادیم /تیم ما به دلیل سایز زمین ساری ضرر میکند

بازیکن تیم شهروند ساری گفت: در مقابل مس سونگون با آمپولهایی که به پام زده شد و شایدم کار درستی نبود و کسی این کار را تایید نکند به خواست خودم، بازی کردم اما متاسفانه به نتیجه ی دلخواه نرسیدیم.؛