انصاری فرد: بیش از ۴۰ جلسه مهم با کارشناسان و صاحب نظران برگزار کرده ایم

انصاری فرد: بیش از ۴۰ جلسه مهم با کارشناسان و صاحب نظران برگزار کرده ایم

رییس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی ضمن قدردانی از حمایت های فدراسیون و حضور مهدی تاج در نخستین جلسه این کمیته گفت:یکی از مهمترین وظایف این کمیته تلاش به منظور توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی در ابعاد مختلف خواهد بود.؛
تاج:رویکرد فدراسیون حمایت از رشته مهم و افتخار آفرین فوتسال است/ با حضور انصاری فرد و اعضا شاهد پیشرفت خواهیم بود/ماموریت این کمیته پیشرفت و توسعه فوتسال است

تاج:رویکرد فدراسیون حمایت از رشته مهم و افتخار آفرین فوتسال است/ با حضور انصاری فرد و اعضا شاهد پیشرفت خواهیم بود/ماموریت این کمیته پیشرفت و توسعه فوتسال است

اعضای جدید کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی ظهر امروز پس از برگزاری نشست معارفه با حضور رئیس فدراسیون فوتبال ، فعالیت خود را به شکل رسمی آغاز کردند.؛