محمود خوراکچی: آینده فوتسال تهران تیره و تار است / سرمایه‌های فوتسال تهران را رها کردیم / میثاق آخرین تیم مردمی تهران بود / هیئت تهران به فوتسال توجه کند

محمود خوراکچی: آینده فوتسال تهران تیره و تار است / سرمایه‌های فوتسال تهران را رها کردیم / میثاق آخرین تیم مردمی تهران بود / هیئت تهران به فوتسال توجه کند

در سلسله مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی به سراغ اهالی فوتسال تهران رفتیم تا دلایل صقوط فوتسال تهران را از آن‌ها جویا شویم و به دنبال راه حلی برای بهبود این مسئله باشیم. در مصاحبه نخست با سعید دانشمند از مربیان مطرح فوتسال در سطح استان تهران هم صحبت شدیم.؛