ناظم الشریعه: برای هماهنگی و برگزاری اردوی تیم ملی در آذربایجان حضور دارم

ناظم الشریعه: برای هماهنگی و برگزاری اردوی تیم ملی در آذربایجان حضور دارم

سید محمد ناظم الشریعه در مورد نشست امروز عصر با ملیش سرمربی تیم ملی آذربایجان و معاونت فدراسیون فوتبال این کشور اظهار داشت: همانطور که صبح گفتم برای هماهنگی و برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال در این کشور حضور دارم.؛