به این ترتیب و تا زمان اعلام رای استیناف، باشگاه مس قادر به ثبت قرارداد افضل در سازمان لیگ نیست.

آرش جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال با اعلام این خبر گفت: تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم (ظهر یکشنبه) رای محرومیت یک ساله افضل پابرجاست و این مربی حتی نمی‌تواند قراردادش را ثبت کند مگر اینکه کمیته استیناف رای جدیدی را برای وی صادر کند.