خوراکچی: تمرینات شهرداری قرچک به صورت مجازی برگزار می‌شود / منتظر تاریخ شروع مسابقات هستیم / فینال تک بازی جفا در حق دو تیم است

خوراکچی: تمرینات شهرداری قرچک به صورت مجازی برگزار می‌شود / منتظر تاریخ شروع مسابقات هستیم / فینال تک بازی جفا در حق دو تیم است

صعود به فینال و قهرمانی در مسابقات نتیجه یک سال تلاش بازیکنان و مربیان دو تیم صعود کننده است. در این شرایط بهترین تصمیم برگزاری این مسابقه به همان صورتی ۳ بازی است تا شرایط برای هر دو تیم یکسان باشد.؛