لیگ برزیل بعد از ۱۰ سال به روز آنتن می‌رود

لیگ برزیل بعد از ۱۰ سال به روز آنتن می‌رود

در دورانی که دنیای فوتسال به دلیل شیوع کرونا تعطیل است. سازمان لیگ ملی فوتسال برزیل، دست به کار بزرگی زد و توانست طی توافقی با تلویزیون ملی این کشور، بعد از ۱۰ سال بازی‌های لیگ را پخش سراسری کند.؛