توسل:تهدید شدیم، ناداوری دیدیم و به کارهای نکرده اقرار کردیم

توسل:تهدید شدیم، ناداوری دیدیم و به کارهای نکرده اقرار کردیم

سرمربی تیم فوتسال بازارهای روز کوثر اصفهان با اشاره به اتفاقات بازی تیمش در مقابل اهورا بهبهان، گفت: در دوراهی تشکر و شکایت مانده ام؛ تشکر کنم از بهبهانی ها که اجازه دادند زنده از شهرشان خارج شویم یا شکایت کنم که این شرایط را ایجاد کردند و در نهایت با اقرار و امضاءِ کارهای نکرده توانستیم از بهبهان خارج شویم.