شمسایی: همه باید در فضای آرام به تیم‌ملی و ناظم‌الشریعه کمک کنیم/ دو ساختمان مرهون تلاش و ماحصل زحمات چندساله باشگاه‌ها است/ فوتسالی‌ها نشان دادند که توان اداره کردن خود را دارند

شمسایی: همه باید در فضای آرام به تیم‌ملی و ناظم‌الشریعه کمک کنیم/ دو ساختمان مرهون تلاش و ماحصل زحمات چندساله باشگاه‌ها است/ فوتسالی‌ها نشان دادند که توان اداره کردن خود را دارند

 کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال گفت:  از عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال درخواست می‌کنم که حداقل دو ساختمان  سازمان لیگ فروخته نشود. این دو ساختمان مرهون تلاش و ماحصل زحمات چندساله باشگاه‌ها و آبرویی برای فوتسال است.