مرگ انگیزه در فوتسال؛ گل به خودی بزرگ رییس

مرگ انگیزه در فوتسال؛ گل به خودی بزرگ رییس

برگزار نشدن جام باشگاه‌های فوتسال آسیا برای چهارمین سال متوالی باعث می‌شود تا انگیزه تیم‌ها در این رشته کمرنگ شود و این موضوع می‌تواند آسیب بسیار جدی‌ به بدنه این رشته وارد کند.