سرمربی تیم ماهان تندیس قم به دلایل نامعلوم و در آستانه دیدار تیمش با فرش آرا مشهد به صورت توافقی از تیم قمی جدا شد.