کمیته دورِهمی!

کمیته دورِهمی!

دیدن نام ترابیان، صانعی و عمادی در کنار یکدیگر ما را بی اختیار به یاد ترکیب تیم ملی در سال های نه چندان دور می اندازد. ترکیب دلخواه رئیس سابق فوتسال که کار کردن با آن ها بسیار راحت تر از شمس، رعدی و انصاری فر است.؛