ویدئو خلاصه بازی شهروند ساری و حفاری اهواز را در ادامه تماشا کنید.