گزارش تصویری بازی تیم های حفاری خوزستان با مس سونگون را مشاهده کنید.