گزارش تصویری بازگشت تیم ملی و استقبال از ملی پوشان را مشاهده کنید.