رئیس فدراسیون فوتبال ایران، گفت: در آینده‌ای نزدیک فوتسال ایران به استقلال کامل می‌رسد.