سری دوم عکس های بازی گیتی پسند اصفهان و مقاومت البرز در هفته اول لیگ برتر را در ادامه ببینید.