پرونده هفته اول لیگ برتر امروز با برگزاری یک دیدار بسته خواهد شد.