برنامه مسابقات تیم ایران در مسابقات المپیک جوانان اعلام شد.