سرمربی شهروند ساری از وضعیت این تیم و عمکلرد کمیته فوتسال گفت.