امروز سایت فدراسیون فوتبال حمید شاندیزی را به عنوان سرمربی تیم جوانان معرفی کرده است و خبری از نام حیدریان نیست.